Kategorie
Sortuj wg

Prawo ochrony środowiska Komentarz [Oprawa Twarda]
Krzysztof Gruszecki

W publikacji omówiono zasady ogólne prawa ochrony środowiska oraz definicje i podstawowe pojęcia. Przedstawiono kompleksowo rozwiązania dotyczące m.in.: • pozwolenia na korzystanie ze środowiska,
310,23 zł

Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa.. [Oprawa Miękka]
Wiesław Pływaczewski , Elżbieta Zębek , Joanna Narodowska

Monografia w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Pierwsza część dotyczy odpowiedzialności administracyjnoprawnej w odniesieniu do ustanawi
53,43 zł

Ustawa o lasach Komentarz [Oprawa Twarda]
Daria Danecka , Wojciech Radecki

W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy ustawy o lasach, na możliwie szerokim tle prawnym, zwłaszcza zwracając uwagę na ustawę o ochronie przyrody i ustawę – Prawo
238,58 zł

Podatek leśny Komentarz [Oprawa Miękka]
Ewelina Bobrus-Nowińska , Leonard Etel , Bogumił Pahl

Podatek leśny stanowi, obok podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, jedno ze świadczeń związanych z władaniem gruntami. W większości gmin znajdują się grunty podlegające opodatkowaniu podatkie
139,03 zł

Odory [Oprawa Miękka]
Joanna Kośmider , Barbara Mazur-Chrzanowska , Bartosz Wyszyński

Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmu powstawania wrażeń węchowych i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczania środowiska substancjami zapachowy
75,79 zł

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport d.. [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Przygotowanie raportu do KOBiZE w sposób nieprawidłowy może wiązać się z błędnym ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska. Za jego nieterminowe złożenie mogą być nałożone na przedsięb
106,93 zł

Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a .. [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swojej literatury przedmiotu, nie znalazło dotąd też swego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne. Zawart
79,65 zł

Prawo łowieckie Wybrane aspekty prawnoporównawcze [Oprawa Miękka]
Roman Stec

Książka ta obejmuje tematykę polskiego prawa łowieckiego i utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie. W aspekcie porównawczym opisane jest ustawodawstwo regulujące problematykę łowiect
38,45 zł

Ochrona przyrody terenów otwartych Murawy, łąki, w.. [Oprawa Twarda]
Ryszard Kapuściński

Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym ochroną przyrody, a zwłaszcza pracownikom Lasów Państwowych, do niezbędnych informacji o chronionych siedliskach przyrodnicz
85,53 zł

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologiczn.. [Oprawa Miękka]
Robert Bartłomiejski

Robert Bartłomiejski – ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się socjologią miasta, w szczególności problematyką protestów i konfliktów społ
35,83 zł

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności Teoria i prak.. [Oprawa Miękka]
Danuta Kołozyn-Krajewska , Tadeusz Sikora

Bezpieczeństwo żywności jest dla współczesnego konsumenta najważniejszą cechą, której oczekuje od nabywanej i konsumowanej żywności. Sfera zapewnienia tego bezpieczeństwa jest obecnie ściśle regulowa
59,85 zł

Prawo o odpadach Wybrane problemy [Oprawa Miękka]

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar praw
139,03 zł

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz [Oprawa Twarda]
Dorota Łobos-Kotowska , Marek Stańko

Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedstawia
171,13 zł

Odory [Oprawa Miękka]
Joanna Kośmider , Barbara Mazur-Chrzanowska , Bartosz Wyszyński

Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmu powstawania wrażeń węchowych i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczania środowiska substancjami zapachowy
85,53 zł

Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej [Oprawa Twarda]
Paweł Księżak , Joanna Mikołajczyk

W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z: wymogami sta
213,93 zł

Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzglę.. [Oprawa Miękka]

W książce omówiono przebieg kontroli WIOŚ, w taki sposób, by każdy przedsiębiorca wiedział, na co może się zgodzić a na co nie. Ponadto przedsiębiorcy dzięki informacjom w niej zawartym dowiedzą się
96,23 zł

Prawo rolne [Oprawa Miękka]
Patryk Bender dr , hab. Paweł A. Blajer dr , Aneta Makowiec dr , hab. Zygmunt Truszkiewicz dr , U prof.

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia dydaktycznego, Autorzy – pracownicy Katedry Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – przedstawiają problematykę prawa rolnego z podkreśleniem zagadnień naji
70,55 zł

Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników w pol.. [Oprawa Miękka]
Wiesław Pomorski

Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprowadze
32,03 zł

Podatek rolny Komentarz [Oprawa Miękka]
Leonard Etel , Bogumił Pahl , Mariusz Popławski

Ustawa o podatku rolnym może rodzić problemy interpretacyjne z powodu jej licznych nowelizacji. Autorzy poddają analizie wszystkie istotne problemy związane z wykładnią przepisów tej ustawy, które by
139,03 zł

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialny.. [Oprawa Twarda]
Mariusz Szyrski

W monografii przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano przede wszystkim zadania i uprawnienia
106,93 zł

1 2 3 4 5 Następna ... Ostatnia
Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.