Produkty z tagiem 'BIBLIOTEKA EUROPEJSKA'


Sortuj wg

Wstęp do psychoanalizy [Oprawa Miękka]
Zygmunt Freud

Wstęp do psychoanalizy to najbardziej znana, klasyczna już książka Freuda, która zapoczątkowała rozwój i popularyzację psychoanalizy jako teorii, metody badawczej i środka terapii. Zawiera cykl wykła
36,12 zł
38,02 zł

Szkoła marburska i jej idealizm [Oprawa Twarda]
Władysław Tatarkiewicz

Rozprawy zawarte w niniejszym tomie - w większości trudno dostępne i opublikowane w rozproszeniu - będą stanowiły cenną dokumentację mało znanego okresu naukowego dorobku mego Ojca, a także wartościo
7,57 zł
22,19 zł

Dzieło większe [Oprawa Twarda]
Roger Bacon

Dzieło Rogera Bacona - franciszkanina, jednego z najbardziej wszechstronnych myślicieli "wielkiej scholastyki" XIII wieku w opracowaniu Tadeusza Włodarczyka.
36,05 zł
117,84 zł

Państwo [Oprawa Twarda]
Platon

W świecie idei Platona jedną z najistotniejszych była idea państwa doskonałego,rządzonego przez mędrców-filozofów,realizującego takie wartości jak:Sprawiedliwość,Prawda,Dobro i Piękno.Warunkiem reali
66,92 zł
70,44 zł

Psychologia tłumu [Oprawa Miękka]
Le Bon

Studium duszy tłumu, wktórym znaleźć można omówienie takich zagadnień jak:- ogólna charakterystyka tłumu- uczucia i moralność tłumu- idee, rozumowanie i wyobraźnia tłumu- religijne formy przekonań tł
13,40 zł
14,11 zł

Traktat polityczno-filozoficzny [Oprawa Miękka]
Julian W. Korab-Karpowicz

W. Julian Korab-Karpowicz, Traktat polityczno-filozoficzny, wzorowany na Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina, jest dziełem z dziedziny filozofii polityki, którego cele to ustalenie
16,96 zł
17,85 zł

Etyka [Oprawa Twarda]
Geulincx

Etyka Geulincxa w swoim racjonalnym aspekcie jest właściwie jedną wielką pochwałą ludzkiego rozumu. Rozumu, który wyznacza zasady postępowania, kreśli granice działań, sprowadza je do wypełniania pow
57,87 zł
60,92 zł

Podstawy logiki [Oprawa Twarda]
Bolzano

Właściwe rozumienie terminu „zdanie w sobie” Bolzano pragnie zapewnić czytelnikowi przez ustalenia przede wszystkim negatywne: oddzielenie zdania w sobie od jego wypowiedzenia, a także od myśli, któr
81,00 zł
85,26 zł

O duszy [Oprawa Twarda]
z Rievaulx Aelred

Cysterski myśliciel, gdy analizuje kwestię natury duszy ludzkiej, ze zrozumieniem mówi o tych, którym trudno pojąć to ważkie zagadnienie. Niemniej, jest przekonany, że w istnienie duszy wątpić nie po
34,41 zł
42,25 zł

Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimier.. [Oprawa Twarda]
Radosław Kuliniak , Dorota Leszczyna , Mariusz Pandura

Korespondencja między Romanem Witoldem Ingardenem a Kazimierzem Twardowskim stanowi szczególny rodzaj uprawianej przez nich epistolografii. W tym przypadku jest to sztuka nie tylko pięknej kaligrafii
62,70 zł
66,00 zł

Światło wieczności Medytacje i spekulacje [Oprawa Twarda]
Sergiusz Bułgakow

Doświadczenie religijne utwierdza człowieka w realności innego, boskiego świata nie tym, że dowodzi jego istnienia albo rozmaitymi argumentami przekonuje o konieczności istnienia tego ostatniego, lec
79,22 zł
83,39 zł

Pisma późne [Oprawa Twarda]
Soren Kierkegaard

Z “Søren Kierkegaard – Apostoł bez oficjalnego pełnomocnictwa” autorstwa Marii Urbańskiej-Bożek Søren Kierkegaard nawoływał swoich czytelników do osobistego zaangażowania w lekturę, do głośnego jej
50,76 zł
53,43 zł

Podstawy logiki Tom 2 [Oprawa Twarda]
Bernard Bolzano

„Podstawy logiki – wybrane fragmenty III i IV tomu Teorii nauki oraz korespondencji Bolzana z Exnerem” Bernarda Bolzana dopełnią wybór fragmentów z dwóch pierwszych tomów Teorii nauki, wydanych w rok
57,87 zł
60,92 zł

Filozofia wspólnego czynu [Oprawa Twarda]
Nikołaj Fiodorow

Rok 1851 był rokiem przełomowym w życiu Fiodorowa. Śmierć ukochanego wuja wywołała wewnętrzny wstrząs w jego duszy, który jesienią tego roku zaowocował objawieniem się zasadniczej idei: śmierć jest n
125,48 zł
132,08 zł

Teologia systematyczna Tom 2 [Oprawa Twarda]
Paul Tillich

Rozstrząsane w tym tomie problemy stanowią samo sedno każdej chrześcijańskiej teologii - jest to pojęcie ludzkiego wyobcowania i doktryna Chrystusa. Jest przeto słuszne, by omówić je w specjalnym - s
40,14 zł
42,25 zł

Teologia systematyczna Tom 3 [Oprawa Twarda]
Paul Tillich

Książka jest tak zbudowana, że każda z jej części zawiera dwa skorelowane ze sobą działy: jeden, w którym stawia się filozoficzno-egzystencjalne pytania, i drugi, w którym udziela się teologicznych o
72,15 zł
75,95 zł

Twierdzenia o istnieniu i istocie [Oprawa Twarda]
Idzi Rzymianin

Początek dyskusji nad realną różnicą istoty i istnienia rozpoczął bakałarz Uniwersytetu Paryskiego, uczeń Tomasza z Akwinu, Idzi Rzymianin. Nie ulega wątpliwości, że Idzi doskonale zdawał sobie spraw
21,08 zł
22,19 zł

Potestas clavium (Władza kluczy) [Oprawa Twarda]
Lew Szestow

Czy wiecie, co to takiego postestas clavium? Oczywiście, wiecie, ale według wszelkiego prawdopodobieństwa jedynie w przybliżeniu, kto bowiem miałby w dzisiejszych czasach ochotę zajmować się dogmatyk
54,32 zł
57,18 zł

Traktat o moralności [Oprawa Twarda]
Nicolas Malebranche

Niniejszy traktat jest podzielony na dwie części. W pierwszej części autor dowodzi, iż cnota polega właśnie na habitualnym i dominującym umiłowaniu niezmiennego Porządku. Wyjaśnia następnie dwie głów
54,32 zł
57,18 zł

Metafizyka prawdziwa [Oprawa Twarda]
Geulincx

Dysputy metafizyczne stanowią wstęp do rozważań - opisują konieczny stan przed zaangażowaniem się w rozstrzyganie problematyki metafizycznej. Właściwe rozumowania i wnioski zawiera w szczególności ME
29,46 zł
31,01 zł

Traktat o umyśle ludzkim [Oprawa Twarda]
De La Forge

L. De la Forge uczestniczył bowiem w dyskusji, która naj­dos­ko­nal­szy swój wyraz znalazła w myśli N. de Male­­branche’a. Mowa tu o okazjonalizmie i kwestii przy­czynowości w naturze. Wątek ten pode
48,34 zł
56,05 zł

Obrońca pokoju [Oprawa Twarda]
Marsyliusz z Padwy

Dzieło Marsyliusza z Padwy noszące tytuł Obrońca Pokoju (Defensor pacis) należy niewątpliwie do najoryginalniejszych i najciekawszych średniowiecznych utworów poświęconych problemom państwa i polityk
69,25 zł
85,26 zł

Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem [Oprawa Twarda]
George Berkeley

Żywe interesowanie się rozmaitymi przejawami życia naukowego i praktycznego jest cechą charakterystyczną autora Trzech dialogów. Pomimo że przedstawiciele filozofii angielskiej nie zamykają się zazwy
11,89 zł
38,56 zł

Kronika papieży i cesarzy [Oprawa Twarda]
Marcin Polak

W drugiej połowie XIX w. kronika Marcina Polaka otrzymała edycję krytyczną w ramach serii Scriptores słynnego niemieckiego wydawnictwa źródłowego Monumenta Germaniae Historica. To skądinąd pozytywne
63,92 zł
75,90 zł

Teologia systematyczna Tom 1 [Oprawa Twarda]
Paul Tillich

Orędzie chrześcijańskie dostarcza odpowiedzi na pytania ukryte w ludzkiej egzystencji. Odpowiedzi te zawierają w objawicielskich wydarzeniach, na których opiera się chrześcijaństwo, i są czerpane prz
61,48 zł
64,72 zł

Dociekania metafizyczne [Oprawa Twarda]
Pierre Gassendi

W dialogu Platona Sofista jest mowa, że w filozofii toczy się spór o to, jakim bytom przysługuje rzeczywiste istnienie. Po jednej stronie sporu są ci, którzy uznają, że realnie istnieją tylko konkret
55,39 zł
58,30 zł

Lwowskie wykłady akademickie Tom 1 Wykłady o idei .. [Oprawa Twarda]
Kazimierz Twardowski

Prezentujemy Czytelnikom, po raz pierwszy w całości, lwowskie wykłady akademickie Profesora Kazimierza Twardowskiego. Prowadził je nieprzerwanie w latach 1895-1931, tj. od przyjazdu do Lwowa, aż do p
50,76 zł
53,43 zł

Przeciw fizykom przeciw etykom [Oprawa Twarda]
Sekstus Empiryk

Wedle trafnego określenia V. Brocharda dzieło Sekstusa jest prawdziwą sceptyczną "summą". To paradoksalne, zważywszy na sceptyczny kontekst, sformułowanie dobrze oddaje charakter dzieła Sekstusa, któ
50,43 zł
57,18 zł

Korespondencja Wincentego Lutosławskiegoz Kazimier.. [Oprawa Twarda]
Wincenty Lutoslawski , Kazimierz Twardowski

Korespondencja dwóch wielkich filozofów: Wincentego Lutosławskiego i Kazimierza Twardowskiego, to listy pisane przez nich do siebie z różną częstotliwością i intensywnością w latach 1895-1936. To prz
57,87 zł
60,92 zł

Alkifron [Oprawa Twarda]
George Berkeley

George Berkeley (1685 - 1753). Po ukończeniu studiów teologicznych w Dublinie w roku 1707 przyjął święcenia kapłańskie i został duchownym anglikańskim. W roku 1734 objął biskupstwo w Cloyne w Irlandi
27,04 zł
28,46 zł

1 2 3 4 Następna
Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.