Produkty z tagiem 'BIBLIOTEKA EUROPEJSKA'


Sortuj wg

Wstęp do psychoanalizy [Oprawa Miękka]
Zygmunt Freud

Wstęp do psychoanalizy to najbardziej znana, klasyczna już książka Freuda, która zapoczątkowała rozwój i popularyzację psychoanalizy jako teorii, metody badawczej i środka terapii. Zawiera cykl wykła
€8,72

Psychologia tłumu [Oprawa Miękka]
Gustaw Le Bon

Z Wprowadzenia autora: Pobieżne przyjrzenie się życiu wszystkich narodów wykaże nam gwałtowny wzrost potęgi tłumów. Fakt ten, dobry czy zły, musimy uznać. Wszelkie przeciwko niemu kierowane oskarżen
€4,16

Państwo [Oprawa Twarda]
Platon

W świecie idei Platona jedną z najistotniejszych była idea państwa doskonałego,rządzonego przez mędrców-filozofów,realizującego takie wartości jak:Sprawiedliwość,Prawda,Dobro i Piękno.Warunkiem reali
€16,16

Dzieło większe [Oprawa Twarda]
Roger Bacon

Dzieło Rogera Bacona - franciszkanina, jednego z najbardziej wszechstronnych myślicieli "wielkiej scholastyki" XIII wieku w opracowaniu Tadeusza Włodarczyka.
€21,14
€27,03

Podstawy logiki [Oprawa Twarda]
Bolzano

Właściwe rozumienie terminu „zdanie w sobie” Bolzano pragnie zapewnić czytelnikowi przez ustalenia przede wszystkim negatywne: oddzielenie zdania w sobie od jego wypowiedzenia, a także od myśli, któr
€19,56

Przeciw fizykom przeciw etykom [Oprawa Twarda]
Sekstus Empiryk

Wedle trafnego określenia V. Brocharda dzieło Sekstusa jest prawdziwą sceptyczną "summą". To paradoksalne, zważywszy na sceptyczny kontekst, sformułowanie dobrze oddaje charakter dzieła Sekstusa, któ
€12,21
€13,12

Teologia systematyczna Tom 3 [Oprawa Twarda]
Paul Tillich

Książka jest tak zbudowana, że każda z jej części zawiera dwa skorelowane ze sobą działy: jeden, w którym stawia się filozoficzno-egzystencjalne pytania, i drugi, w którym udziela się teologicznych o
€17,42

Traktat polityczno-filozoficzny [Oprawa Miękka]
Julian W. Korab-Karpowicz

W. Julian Korab-Karpowicz, Traktat polityczno-filozoficzny, wzorowany na Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina, jest dziełem z dziedziny filozofii polityki, którego cele to ustalenie
€4,09

Dociekania metafizyczne [Oprawa Twarda]
Pierre Gassendi

W dialogu Platona Sofista jest mowa, że w filozofii toczy się spór o to, jakim bytom przysługuje rzeczywiste istnienie. Po jednej stronie sporu są ci, którzy uznają, że realnie istnieją tylko konkret
€13,37

Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimier.. [Oprawa Twarda]
Radosław Kuliniak , Dorota Leszczyna , Mariusz Pandura

Korespondencja między Romanem Witoldem Ingardenem a Kazimierzem Twardowskim stanowi szczególny rodzaj uprawianej przez nich epistolografii. W tym przypadku jest to sztuka nie tylko pięknej kaligrafii
€15,14

Pisma późne [Oprawa Twarda]
Soren Kierkegaard

Z “Søren Kierkegaard – Apostoł bez oficjalnego pełnomocnictwa” autorstwa Marii Urbańskiej-Bożek Søren Kierkegaard nawoływał swoich czytelników do osobistego zaangażowania w lekturę, do głośnego jej
€12,26

Korespondencja Wincentego Lutosławskiegoz Kazimier.. [Oprawa Twarda]
Wincenty Lutoslawski , Kazimierz Twardowski

Korespondencja dwóch wielkich filozofów: Wincentego Lutosławskiego i Kazimierza Twardowskiego, to listy pisane przez nich do siebie z różną częstotliwością i intensywnością w latach 1895-1936. To prz
€13,98

Izydora Dąmbska (1904-1983) Mądrość i prawda [Oprawa Twarda]
Opracowanie Zbiorowe

Związek wolności z odpowiedzialnością był i jest przedmiotem wyczerpu­jących analiz etyków i filozofów prawa. Rzadziej bierze się pod uwagę podstawowy – jak mi się wydaje – związek denotacji słowa „w
€24,75

Lwowskie wykłady o Krytyzmie Kanta z roku akademic.. [Oprawa Twarda]
Roman Witold Ingarden

Autor podjął temat trudny,związany z rozpoznaniem głównych znamion filozofii Kantowskiej.
€13,73

Korespondencja Romana Witolda Ingardena Z dziejów .. [Oprawa Twarda]
Roman Witold Ingarden

Mamy niewątpliwy zaszczyt przedstawić kolejny tom korespondencji dotyczący polskiej XIX- i XX-wiecznej filozofii. Tym razem jest to korespondencja Romana Witolda Ingardena z lat 1945–1951, ukazująca
€14,20

Potestas clavium (Władza kluczy) [Oprawa Twarda]
Lew Szestow

Czy wiecie, co to takiego postestas clavium? Oczywiście, wiecie, ale według wszelkiego prawdopodobieństwa jedynie w przybliżeniu, kto bowiem miałby w dzisiejszych czasach ochotę zajmować się dogmatyk
€13,12

Logika nauk o kulturze [Oprawa Twarda]
Ernst Cassirer

Logika nauk o kulturze Ernsta Cassirera to zbiór pięciu powiązanych wzajemnie rozpraw, który pełni w jego dorobku podobną rolę w stosunku do nauk o kulturze, co praca Substancja i funkcja w stosunku
€8,90
€10,55

Metafizyka prawdziwa [Oprawa Twarda]
Geulincx

Dysputy metafizyczne stanowią wstęp do rozważań - opisują konieczny stan przed zaangażowaniem się w rozstrzyganie problematyki metafizycznej. Właściwe rozumowania i wnioski zawiera w szczególności ME
€7,11

Substancja i funkcja Badania nad podstawowymi prob.. [Oprawa Twarda]
Ernst Cassirer

Pojęcie substancji i pojęcie funkckji w filozofii Ernsta Cassirera Pojęcie rzeczy i pojęcie relacji System pojęć relacyjnych a problem rzeczywistości
€14,85

Twierdzenia o istnieniu i istocie [Oprawa Twarda]
Idzi Rzymianin

Początek dyskusji nad realną różnicą istoty i istnienia rozpoczął bakałarz Uniwersytetu Paryskiego, uczeń Tomasza z Akwinu, Idzi Rzymianin. Nie ulega wątpliwości, że Idzi doskonale zdawał sobie spraw
€5,09

Traktat o umyśle ludzkim [Oprawa Twarda]
De La Forge

L. De la Forge uczestniczył bowiem w dyskusji, która naj­dos­ko­nal­szy swój wyraz znalazła w myśli N. de Male­­branche’a. Mowa tu o okazjonalizmie i kwestii przy­czynowości w naturze. Wątek ten pode
€11,72
€12,86

Filozofia wspólnego czynu [Oprawa Twarda]
Nikołaj Fiodorow

Rok 1851 był rokiem przełomowym w życiu Fiodorowa. Śmierć ukochanego wuja wywołała wewnętrzny wstrząs w jego duszy, który jesienią tego roku zaowocował objawieniem się zasadniczej idei: śmierć jest n
€30,30

Traktat o moralności [Oprawa Twarda]
Nicolas Malebranche

Niniejszy traktat jest podzielony na dwie części. W pierwszej części autor dowodzi, iż cnota polega właśnie na habitualnym i dominującym umiłowaniu niezmiennego Porządku. Wyjaśnia następnie dwie głów
€13,12

Alkifron [Oprawa Twarda]
George Berkeley

George Berkeley (1685 - 1753). Po ukończeniu studiów teologicznych w Dublinie w roku 1707 przyjął święcenia kapłańskie i został duchownym anglikańskim. W roku 1734 objął biskupstwo w Cloyne w Irlandi
€6,53

Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem [Oprawa Twarda]
George Berkeley

Żywe interesowanie się rozmaitymi przejawami życia naukowego i praktycznego jest cechą charakterystyczną autora Trzech dialogów. Pomimo że przedstawiciele filozofii angielskiej nie zamykają się zazwy
€2,56
€8,85

Teologia systematyczna Tom 1 [Oprawa Twarda]
Paul Tillich

Orędzie chrześcijańskie dostarcza odpowiedzi na pytania ukryte w ludzkiej egzystencji. Odpowiedzi te zawierają w objawicielskich wydarzeniach, na których opiera się chrześcijaństwo, i są czerpane prz
€14,85

Teologia systematyczna Tom 2 [Oprawa Twarda]
Paul Tillich

Rozstrząsane w tym tomie problemy stanowią samo sedno każdej chrześcijańskiej teologii - jest to pojęcie ludzkiego wyobcowania i doktryna Chrystusa. Jest przeto słuszne, by omówić je w specjalnym - s
€9,69

Obrońca pokoju [Oprawa Twarda]
Marsyliusz z Padwy

Dzieło Marsyliusza z Padwy noszące tytuł Obrońca Pokoju (Defensor pacis) należy niewątpliwie do najoryginalniejszych i najciekawszych średniowiecznych utworów poświęconych problemom państwa i polityk
€15,89
€19,56

Podstawy logiki Tom 2 [Oprawa Twarda]
Bernard Bolzano

„Podstawy logiki – wybrane fragmenty III i IV tomu Teorii nauki oraz korespondencji Bolzana z Exnerem” Bernarda Bolzana dopełnią wybór fragmentów z dwóch pierwszych tomów Teorii nauki, wydanych w rok
€13,98

Etyka [Oprawa Twarda]
Geulincx

Etyka Geulincxa w swoim racjonalnym aspekcie jest właściwie jedną wielką pochwałą ludzkiego rozumu. Rozumu, który wyznacza zasady postępowania, kreśli granice działań, sprowadza je do wypełniania pow
€13,98

1 2 3 4 Następna
Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.