Produkty z tagiem 'MONOGRAFIE'


Sortuj wg

Mieczysław F. Rakowski Biografia polityczna [Oprawa Twarda]
Michał Przeperski

Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni I sekretarz KC PZPR (1989–1990), premier (1988–1989), wicepremier (1981–1985) oraz wicemarszałek Sejmu PRL (1985–1988), współtwórca i wieloletni redaktor nacze
€11,29

Antymilenium Konflikt państwa z Kościołem na tle o.. [Oprawa Twarda]
Bartłomiej Noszczak

Uwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński podejmuje w 1956 r. walkę o rząd dusz z ekipą I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Okazją do tego jest Milenium, czyli zainicjowane przez Kościół
€11,29

Skutki prawne śmierci pracodawcy [Oprawa Twarda]
Marta Zbucka

Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, a także wynikłe z tego powodu następstwa prawne w obszarze stosunku pracy. Pub
€31,95

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autor.. [Oprawa Twarda]
Nicholas Ghazal

Książka jest pierwszą monografią poświęconą problematyce prawa do fonogramu, będącego prawem pokrewnym prawu autorskiemu. Zasadniczym jej celem jest ustalenie, czy w świetle polskiej ustawy o prawie
€31,95

Tłumaczenie poświadczone Status, kształcenie, wars.. [Oprawa Twarda]
Artur Dariusz Kubacki

Prezentowana publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w Pols
€14,18
€19,88

Sowietyzacja Wołynia 1944-1956 [Oprawa Twarda]
Adam Rafał Kaczyński

Historia Wołynia nie skończyła się w 1945 r., wraz z wyjazdem ocalałych z wojennej pożogi Polaków, lecz miała swoją burzliwą kontynuację. Powojenne dzieje Wołynia są historią Ukraińców – dawnych sąsi
€9,38
€10,07

Testator i formy testamentu w rzymskim prawie just.. [Oprawa Twarda]
Sławomir Patrycjusz Kursa

Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytułowej tematyki, przybliża także zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa spadkowego i rodzinnego mające znaczenie dla europejskiej kultury prawnej
€31,95

Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim [Oprawa Twarda]
Jarosław Pałka

W publikacji przedstawiono plany operacyjne przygotowywane dla Ludowego Wojska Polskiego, protokoły jego rozwoju w ramach sojuszniczych uzgodnień oraz przykładowe wspólne ćwiczenia, które były spra
€10,52
€11,29

Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a pod.. [Oprawa Twarda]
Anna Rutkowska-Brdulak

W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od wartości dodanej. Zaprezentowano wnikliwą analizę zarówno polskich, jak i unijnych regulacji w tym zakresie, a tak
€41,78

Szkolnictwo wyższe w Polsce Ustrój, prawo, organiz.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Rozmus , Stanisław Waltoś

Czwarte wydanie - cenionej w środowisku osób zajmujących się polskim szkolnictwem wyższym - publikacji zostało rozszerzone, uaktualnione i wzbogacone ilustracjami wybitnego rysownika Adama Korpaka.
€41,78

Transmisja spadku [Oprawa Twarda]
Maciej Rzewuski

Stan prawny na 4 sierpnia 2016 roku Transmisja spadku jest bez wątpienia jednym z najciekawszych, a przy tym najbardziej skomplikowanych mechanizmów z zakresu prawa spadkowego. W publikacji starano
€31,95

Metody prawnicze [Oprawa Twarda]
Jerzy Stelmach , Bartosz Brożek

Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teorii prawa Logika Analiza Argumentacja Hermeneutyka Metody prawnicze z perspektywy ponowoczesnej filozofii prawa
€12,84

Dyscyplina finansów publicznych Aktualne problemy .. [Oprawa Twarda]

W książce przedstawiono aktualne kwestie pojawiające się na gruncie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: - dostęp
€31,95

Prewencja indywidualna w procesie karnym [Oprawa Twarda]
Arkadiusz Lach

Jest to kompleksowa publikacja prezentująca wykorzystanie procesu karnego i instytucji karnoprocesowych do zapobiegania popełnianiu przestępstw. Głównym przedmiotem analizy jest stosowanie środków pr
€31,95

Pozyskać przeciwnika Stosunki polityczne między pa.. [Oprawa Twarda]
Łukasz Dryblak

Książka ta stanowi próbę analizy stosunków między państwem polskim a mieszkającą w nim mniejszością i emigracją rosyjską w latach 1926–1935. Czytelnik znajdzie w tej książce analizę położenia społecz
€11,29

Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody.. [Oprawa Twarda]
Justyna Matys

Prezentowana monografia jest analizą przyjętego na gruncie kodeksu cywilnego modelu zadośćuczynienia pieniężnego jako sposobu naprawienia szkody niemajątkowej doznanej w wyniku naruszenia dóbr osobis
€20,57

Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych [Oprawa Twarda]
Mateusz Lewandowski

Monografia przedstawia zasady opodatkowania pochodnych instrumentów finansowych na gruncie pięciu rodzajów podatków: PIT, CIT, VAT, a także PCC oraz podatku od spadków i darowizn. W książce czytel
€44,24

Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej [Oprawa Twarda]
Adam Ploszka

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić do og
€24,57

Administracja ochrony zdrowia w Polsce między świa.. [Oprawa Twarda]
Sebastian Sikorski

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych.
€33,42

Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejsk.. [Oprawa Twarda]
Anna Ceglarska

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisującą idee polityki i sprawiedliwości w Grecji przedsokratejskiej. Autorka przedstawia genezę i ewolucję pojęć związanych z państwem i prawem, a
€24,57

Charakter prawny mapy cyfrowej [Oprawa Twarda]
Marlena Jankowska

Monografia stanowi pierwsze w Polsce tak szczegółowe omówienie ochrony autorskoprawnej map cyfrowych i jej składowych. Przedmiotem rozprawy jest krytyczna analiza istniejącej regulacji prawa autorski
€36,87

Prawna ochrona treści cyfrowych [Oprawa Twarda]
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych, w tym w szczególności: • wyzwania i zagrożenia związane z
€24,57

Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w.. [Oprawa Twarda]
Małgorzata Mędrala

W opracowaniu omówiono pojęcie funkcji ochronnej cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, wskazując jednocześnie na jej aspekt procesowy i powiązanie z ochroną pracownika jak
€26,05

Białoruski ruch niepodległościowy w czasie II wojn.. [Oprawa Twarda]
Jerzy Grzybowski

Monografia traktuje o białoruskich dążeniach niepodległościowych w czasie II wojny światowej. Autor ukazuje postawy działaczy białoruskich wobec Polski, III Rzeszy i Związku Radzieckiego, próby utwor
€11,29

Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i z.. [Oprawa Twarda]
Piotr Radziewicz , Piotr Tuleja

Publikacja jest poświęcona nowelizacjom ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Dokumentuje prace legislacyjne oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące zmian organi
€49,16

Wsparcie prawne osób starszych [Oprawa Twarda]
Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz poja
€34,41

Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego.. [Oprawa Twarda]
Diana Trzcińska

W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lecz ta
€44,24

Między wolnością a pokojem Zary historii Ruchu "Wo.. [Oprawa Twarda]
Anna Smółka-Gnauck

Między wolnością a pokojem” to pierwsza monografia Ruchu „Wolność i Pokój”. Ruch ten był jednym z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stule
€8,06
€9,78

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym [Oprawa Twarda]
Blanka Julita Stefańska

W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodzaje oraz uzasadnienie jego karalności w polskim i hiszpańskim prawie karnym. Szczegółowo omówiono: • znamiona usiłowania udolnego i nieudol
€31,95

Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Pra.. [Oprawa Twarda]
Olga M. Piaskowska

W publikacji omówiono problematykę skutków, jakie dla polskiego procesu cywilnego wywołują lub powinny wywołać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzające naruszenie Europejskiej Konw
€24,57

1 2 3 4 5 Następna ... Ostatnia
Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.