Produkty z tagiem 'KOMENTARZE PRAKTYCZNE'


Sortuj wg

Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz [Oprawa Twarda]
Opracowanie Zbiorowe

Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym zawiera pogłębioną analizę norm prawnych odnoszących się do działalności gmin, w tym m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejsco
235,33 zł

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sekto.. [Oprawa Twarda]
Bogdan Fischer , Agnieszka Piskorz-Ryń , Marlena Sakowska-Baryła , Joanna Wyporska-Frankiewicz

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady udostępni
256,73 zł

Fundusz Dróg Samorządowych Komentarz [Oprawa Twarda]
Małgorzata Ofiarska , Zbigniew Ofiarski

Komentarz zawiera systematyczną i kompleksową analizę przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zastąpił dotychczas realizowane wieloletnie programy rządowe w zakresie budowy, przebudowy
139,03 zł

Karta Nauczyciela Komentarz [Oprawa Twarda]
Andrzej Barański , Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska , Maria Szymańska

W komentarzu przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak: - nawiązanie, zmiana i rozwiązan
202,78 zł

Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz [Oprawa Miękka]
Mirosław Gumularz

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy wdrażającej RODO. Autor przedstawił w książce m.in. ta
192,53 zł

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych .. [Oprawa Twarda]

W komentarzu omówiono regulacje dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, które nakładają nowe obowiązki na jednostki sektora finansów publicznych i niektóre inne podm
139,03 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowani.. [Oprawa Twarda]

Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z po
213,93 zł

Bezpieczeństwo imprez masowych Komentarz [Oprawa Twarda]
Cezary Kąkol

Komentarz zawiera praktyczne omówienie m.in. następujących zagadnień: - w jakich okolicznościach i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, - jakie prawa i obowiązki mają u
178,89 zł

Ustawa o kuratorach sądowych Komentarz [Oprawa Twarda]
Krzysztof Stasiak

Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie, jak poprawnie stosować przepisy prawa zawarte w ustawie o kuratorach sądowych. Omawiając poszczególne artykuły ustawy, niejednokrotnie – dla właści
160,43 zł

Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentar.. [Oprawa Miękka]
Magdalena Budziarek , Aneta Szymczak

Komentarz zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających m.in. z ustawy z 17.12
160,43 zł

PIT 2021 komentarz [Oprawa Miękka]
Grzegorz Ziółkowski

PIT 2021. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2021
267,43 zł

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy .. [Oprawa Miękka]
Krystyna Krzekotowska , Magdalena Malinowska-Wójcicka

Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym najnowszą, która wejdzie w życie 1.07.2021 r., obejmujące
139,03 zł

Doręczenia elektroniczne Komentarz [Oprawa Miękka]
Kamil Czaplicki , Agnieszka Gryszczyńska , Marek Świerczyński , Krzysztof Świtała , Kajetan Wojsyk

Stan prawny: 1 czerwca 2021 r., z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o doręczeniach
160,43 zł

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz [Oprawa Twarda]
Opracowanie Zbiorowe

Stan prawny: 1 maja 2021 r. Komentarz został stworzony z myślą o rzetelnym przedstawieniu istoty instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym naciskiem na uporządkowanie stanu wiedzy
267,43 zł

Ustawa o ochronie przyrody Komentarz [Oprawa Twarda]
Krzysztof Gruszecki

W najnowszym wydaniu komentarza rozbudowano rozważania, które w znaczący sposób ułatwią stosowanie ustawy w praktyce. Ponadto rozwinięto kwestie dotyczące tych obszarów ochrony przyrody, które zasad
235,33 zł

Ochrona gruntów rolnych i leśnych Komentarz [Oprawa Miękka]
Daria Danecka , Wojciech Radecki

Stan prawny: 15 sierpnia 2021 r. Książka stanowi kolejne, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prezentujące najnowsze zmiany prawa. Treść publikacji zo
160,43 zł

MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.. [Oprawa Twarda]
Angelina Stokłosa , Szymon Syp

Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Publikacja stanowi drugie, poszerzone i zaktualizowane wydanie praktycznego komentarza do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR). Uwz
192,53 zł

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywny.. [Oprawa Twarda]

W komentarzu szczegółowo i praktyczne omówiono: • zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych • obowiązki podmiotów publicznych w tej materii, w tym przygotowanie planu
106,93 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz [Oprawa Miękka]
Sylwia Spurek

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia: procedura Niebieskiej Karty,
149,73 zł

Wokół Konwencji Europejskiej Komentarz do Europejs.. [Oprawa Twarda]
Marek Antoni Nowicki

Stan prawny: 1 lipca 2021 r. Ósme wydanie najbardziej aktualnego na rynku komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przedstawia wyczerpująco aspekty formalne i praktyczne obowiązującego
256,73 zł

Ustawa o odpadach Komentarz [Oprawa Twarda]
Daria Danecka , Wojciech Radecki

W komentarzu zostały omówione obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej, w tym m.in.: – problema
278,13 zł

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz [Oprawa Twarda]
Dariusz Kwiatkowski , Robert Kosmal

To najaktualniejsza publikacja traktująca o wszystkich najważniejszych zmianach i nowościach w prawie restrukturyzacyjnym. Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzon
171,13 zł

Zamówienia sektorowe Komentarz [Oprawa Miękka]
Aldona Kowalczyk , Anna Szymańska

W książce szczegółowo omówiono przepisy o zamówieniach udzielanych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zamówienia sektorowe mają specyficzny charakter i różnią
192,53 zł

PIT 2022 komentarz [Oprawa Miękka]
Grzegorz Ziółkowski

PIT 2022. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022
288,83 zł

Prawo o notariacie. Komentarz. Wzory aktów notaria.. [Oprawa Twarda]
Opracowanie Zbiorowe

Publikacja stanowi komentarz do ustawy – Prawo o notariacie napisany przez praktykujących notariuszy. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny – w tym omawia znaczenie niektórych regulacji ustaw
320,93 zł

VAT 2022 komentarz [Oprawa Miękka]
Tomasz Krywan

VAT 2022. Komentarz to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów. Zawiera także praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT, w tym jak wypełnić JPK_V7. Publ
310,23 zł

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz [Oprawa Twarda]
Borszowski Paweł , Musiał Krzysztof , Nita Adam , Stelmaszczyk-Borszowska Klaudia , Wantoch-Rekowski Jac

W komentarzu omówiono regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn w oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje indywid
181,83 zł

Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz [Oprawa Twarda]
Łukasz Zamojski

Publikacja zawiera pogłębioną analizę przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwzględnieniem zagadnienia elektronizacji postępowania rejestrowego. Omawia wiele kwestii wywołujących problemy
267,43 zł

Podatki i opłaty lokalne.Podatek leśny.Podatek rol.. [Oprawa Miękka]
Paweł Banasik

Publikacja jest najaktualniejszym na rynku komentarzem do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia najnowszy stan prawny na 2022 r. Auto
171,13 zł

PIT 2022 komentarz do zmian od 1 lipca 2022 r. [Oprawa Miękka]
Grzegorz Ziółkowski

Podatników i płatników PIT od 1 lipca 2022 r. czeka kolejna rewolucja. Głównym celem projektowanych rozwiązań jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego. Nowe regulacje mają zapewnić stabilno
96,23 zł

1 2 3 4 5 Następna ... Ostatnia
Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.