Sortuj wg

Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej Warianty.. [Oprawa Miękka]
Mariusz Leńczuk

Książka jest bardzo rzetelną, obszerną próbą monograficznego opracowania wszystkich znanych (zachowanych i tych tylko znanych z dawniejszych wydań) przekładów w postaci polskich glos do łacińskiego k
€8,07

O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech Ro.. [Oprawa Miękka]
Katarzyna Foremniak

Praca poświęcona jest kontrastywnemu opisowi polskiej i włoskiej normy interpunkcyjnej, stanowi porównanie dwóch norm w ujęciu diachronicznym. Ujęcie historycznojęzykowe pozwoliło zbadać wpływ włoski
€12,55

Z bliska i z daleka Język polski w badaniach język.. [Oprawa Miękka]

Tytuł książki – Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich – w pełni oddaje zamysł monografii. Jest nim prezentacja badań języka polskiego prowadzonych z d
€10,31

Dosięgnąć przedmiotu Rzecz o Ferdynandzie de Sauss.. [Oprawa Miękka]
Magdalena Danielewiczowa

Książka omawia twórczość wybitnego językoznawcy Ferdynanda de Saussure’a, poświęcona została zwłaszcza Saussure’owskiemu dokonaniu dotyczącemu językoznawstwa ogólnego. Czytelnik znajdzie tu ponadto p
€11,15

Zamknięte w języku Studia językoznawcze [Oprawa Miękka]

Tom szkiców językoznawczych, na który składają się studia o polszczyźnie historycznej, ale także prace poświęcone wspólczesnej polszczyźnie.
€13,00

Słowo - działanie - kontekst O etnograficznej konc.. [Oprawa Miękka]
Marta Rakoczy

Książka poświęcona stworzonej przez polskiego badacza antropologicznej koncepcji języka oraz inspiracji, jaką może ona dziś wnosić do badania kultury. Koncentrując się na sprawczym wymiarze praktyk j
€8,35

W kręgu dawnej polszczyzny VI [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Zamierzenie zasygnalizowane w I tomie W kręgu dawnej polszczyzny (Kraków 2016), by z publikacji obejmującej refleksję nad polszczyzną do 1939 roku uczynić wydawnictwo cykliczne, zostało zrealizowane.
€14,34

Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów [Oprawa Miękka]
Elżbieta Umińska-Tytoń

Publikacja ukazuje etykietę językową dziewiętnastowiecznych salonów polskich. Materia językowa usytuowana została na szerszym tle kulturowym epoki, co rozszerza krąg odbiorców o czytelników niejęzyko
€10,23

Między filozofią a filologią Wspomnienia [Oprawa Twarda]
Juliusz Domański

...Wszystko, co nastąpi, jest zapisem aktualnej pamięci. Nie prowadziłem nigdy żadnego dziennika, nie korzystałem też pisząc te wspomnienia z jakichkolwiek robionych na bieżąco zapisków, bom ich też
€18,15

Najstarsze datowane inskrypcje słowiańskie X-XIII .. [Oprawa Miękka]
Marian Wójtowicz

Inskrypcje słowiańskie były od dawna przedmiotem żywego zainteresowania historyków, archeologów, filologów i językoznawców. Są one bowiem ważnym źródłem do badań nad dziejami, kulturą i językiem Słow
€7,58

Nowo wydany kancjonał pruski z królewieckiej oficy.. [Oprawa Miękka]
Anna Paluszak-Bronka

"Książka (...) jest cenną monografią tekstu, który odegrał doniosłą rolę w kulturze duchowej Mazur. Autorka podaje bogatą literaturę i ustosunkowuje się do niej w sposób krytyczny. Praca Autorki posz
€9,47

Jak powstaje socjolekt Studium słownictwa paralotn.. [Oprawa Miękka]
Barbara Pędzich

Praca jest opisem nowo powstałego na gruncie polskim socjolektu paralotniarzy. Autorka wykorzystała w niej pozyskany przez siebie, obszerny, właściwie dobrany, a dotąd nieopisany materiał językowy, w
€9,19

Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym Pr.. [Oprawa Twarda]

W dobie przemian społeczno-ekonomicznych, a także w dobie globalizacji języka i kultury, socjolingwistyka, ustalająca relacje między rozwarstwieniem społecznym a odmianami językowymi, stała się jedną
€7,51

Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komu.. [Oprawa Miękka]
Patryk Borowiak

Nowatorska publikacja z zakresu polskiej i bułgarskiej chrematonimii przedstawia funkcjonowanie firmonimów na szyldach – wizualnych nośnikach informacji i reklamy – w polskich i bułgarskich miastach
€10,59

Konstruowanie wiedzy w pisemnych i asynchronicznyc.. [Oprawa Miękka]
Joanna Górecka

Podejmowany w monografii temat wpisuje się w ważny obszar współczesnej dydaktyki języków obcych, jakim jest nauczanie/uczenie się wspomagane przez komputer. Głównym przedmiotem rozważań są możliwości
€12,27

Zagadnienie nieostrości [Oprawa Miękka]
Joanna Odrowąż-Sypniewska

Niniejsza książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej Joanny Odrowąż - Sypniewskiej: "Paradoksy semantyczne a zagadnienie nieostrości" Promotorem był Jacek Jadacki a recenzentami prof. Ad
€5,83

Nauce i krajowi Kalendarium życia i działań prof. .. [Oprawa Twarda]

Okazja dla wydania tomu jest szczególna: przypadająca w 2016 roku dwudziesta rocznica śmierci uczonego, zbliżające się stulecie polonistyki KUL, na którym działalność naukowa Czesława Zgorzelskiego s
€6,39

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa Bibl.. [Oprawa Twarda]
Anna Czelakowska , Mirosław Skarżyński

Niniejszy tom zawiera korespondencję pięciu uczonych, z których nazwiska trzech (Jana Michała Rozwadowskiego, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha) znane są każdemu chyba polskiemu językoznawcy (od nich i
€5,83

Gramatyka języka polskiego większa Antoniego Małec.. [Oprawa Miękka]
Andrzej Piotr Lesiakowski

Celem monografii jest przedstawienie poglądów Antoniego Małeckiego na wybrane zagadnienia językowe, jakie autor ten zawarł w pierwszym (i najprawdopodobniej najlepszym) ze swoich podręczników – Grama
€16,47

W świecie Słowian Szkice z dziejów leksykologii i .. [Oprawa Miękka]

Pan Profesor Wiesław Witkowski, nasz Mistrz i Nauczyciel, ukończył 85 lat. Z tej okazji przygotowałyśmy tom prac w znacznej mierze zainspirowanych działalnością naukową Pana Profesora. Większość arty
€9,75
Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.