Twój koszyk jest pusty.
Książki podobne do Zarządzanie wartością w warunkach zmiany z tanią wysyłką za granicę.

Wśród nich książki autorów takich jak Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Zarządzanie wartością w warunkach zmiany?


Zarządzanie w płynnej nowoczesnośći [Oprawa Miękka]
Zygmunt Bauman , Irena Bauman , Jerzy Kociatkiewicz , Monika Kostera

Zarządzanie było jedną z sił napędowych ubiegłego wieku, jego idea i język wręcz skolonizowały większość instytucji, obszarów ludzkiej działalności i dziedzin życia – nawet tych, które do niedawna uw

Kultura bezpieczeństwa żywności Istota i narzędzia.. [Oprawa Miękka]
Małgorzata Z. Wiśniewska

Pomimo nieustających afer na rynku żywności, istota i rola kultury bezpieczeństwa żywności jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko w naszym kraju. Jest to jednak temat bardzo istotny, gdyż przyjmuje

Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębi.. [Oprawa Miękka]
Anna Ujwary-Gil

Wartość rynkowa, inaczej zwana giełdową, jest miarą wartości przedsiębiorstwa bliższą rzeczywistym warunkom jego funkcjonowania na rynku. Rosnącą różnicę między księgową wartością aktywów netto a war

Kultury i organizacje [Oprawa Miękka]
Geert Hofstede , Gert Jan Hofstede , Michael Minkov

Przełomowe wyniki badań nad kulturami narodowymi, prowadzonych przez czterdzieści lat w ponad siedemdziesięciu krajach – nowe wymiary i interpretacje W jaki sposób miejsce i kultura, w których doras

Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście r.. [Oprawa Miękka]
Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

W pracy podjęto próbę holistycznego ujęcia funkcjonowania gabinetu stomatologicznego jako uczestnika rynku, wykorzystującego w swoim działaniu współczesne zdobycze nauk ekonomicznych ze szczególnym u

Wielcy z wyboru Niepewność, chaos, łut szczęścia d.. [Oprawa Twarda]
Jim Collins , Morten Hansen

Nowe pytanie Dziesięć lat po pojawieniu się na rynku bestsellera Od dobrego do wielkiego Jim Collins powraca z kolejną przełomową publikacją. Tym razem stawia pytanie: „Dlaczego pewne firmy święcą t

Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu.. [Oprawa Miękka]

Metodologia badań to pasjonująca nauka, która pokazuje drogi w krajobrazie niewiedzy, przypuszczeń, domysłów i ludzkiej potrzeby zrozumienia. Każdy badacz powinien wybrać drogę właściwą dla badanego

Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiors.. [Oprawa Miękka]
Wiesława Caputa

Wymiana wartości pomiędzy przedsiębiorstwem i klientem odbywa się w warunkach dynamicznych zmian otoczenia, co z perspektywy realizacji celów przedsiębiorstwa oznacza m.in. konieczność ustawicznej re

Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym [Oprawa Miękka]

W książce "Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym" Czytelnik znajdzie zestaw przydatnych i sprawdzonych metod badawczych, wykorzystywanych od wielu lat przez piszących o nich autorach. Zamiarem

Badania jako Podstawa Projektowania User Experienc.. [Oprawa Miękka]
Iga Mościchowska , Barbara Rogoś-Turek

Pierwsza polska publikacja o roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktów interaktywnych. Książka pokazuje nieodłączny związek badań z projektowaniem i biznesem, którego wynikiem są intuicyjne, b

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu .. [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

W książce po raz pierwszy w kompleksowy sposób przedstawiono bardzo istotną rolę informacji przestrzennej i systemów geoinformacyjnych jako elementów niezbędnych do budowy informacyjnych fundamentów

Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym Od modelu do .. [Oprawa Miękka]
Stanisław Mazur

Neoweberyzm jest interesującą propozycją wyjaśnienia i konceptualizacji reguł oraz mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej państw, które przynależą do kręgu kulturowego Europy kontynental

Innowacje w zarządzaniu [Oprawa Miękka]

Publikacja stanowi odzwierciedlenie tendencji dostrzeganych zarówno w nauce, jak i praktyce gospodarczej. Polegają one na tym, że organizacje nakierowane są na stałe poszukiwanie nowych źródeł przewa

Wyzwania i dylematy współczesnego zarządzania [Oprawa Miękka]

W monografii zostały przedstawione wybrane elementy otoczenia makro- i mikroekonomicznego oraz ich wpływ na obszary funkcjonalne współczesnego przedsiębiorstwa. Autorzy poddali analizie kwestie związ

Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowyc.. [Oprawa Miękka]
Magdalena Wdowicka

Tematyka pracy mieści się w szerokim obszarze zagadnień globalizacji gospodarki i roli korporacji transnarodowych jako podmiotów tej globalizacji.Książka przyczynia się do uzupełnienia stanu wiedzy w

Technologie informacyjne w zarządzaniu [Oprawa Miękka]
Edyta Szczepaniuk , Małgorzata Gawlik-Kobylińska , Włodzimiez Krzemiński

Publikacja charakteryzuje funkcjonowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu oraz analizę i ocenę wybranych obszarów jej implementacji. Autorzy odnieśli się w swoich rozważaniach m.in. do: roli

Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąć.