W koszyku jest 2 produktów.
Razem: 95,13 zł

Andrzej Kidyba książki

Książki autora Andrzej Kidyba z wysyłką za granicę.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach autora Andrzej Kidyba?


Sortuj wg

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające eleme
108,90 zł

100/60 Setką na sześćdziesiątkę felietony [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

Książka zawiera zbiór 100 felietonów pisanych przez Profesora Andrzeja Kidybę od 2002 r. do 2017 r., z sześcioletnią przerwą. Pierwsza grupa to teksty pisane w okresie "przełomu" - przed wejściem Pol
52,80 zł

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

Książka „Prawo handlowe” składa sie z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania prze
108,90 zł

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 14. wyda
504,90 zł

Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Monografia zawiera kompleksowe opracowanie funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa zarówno z perspektywy praw i obowiązków Skarbu Państwa, jak i obowiązków tych spółek. Pomimo dużej doniosłoś
108,90 zł

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1-2 [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komenta
427,90 zł

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Spółka z o.o. Komentarz obejmuje omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także jej rozwiązaniem i likwidacją.
273,90 zł

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Organy spółki Zarząd Zgromadzenie wspólników Zmiana umowy spółki Rozwiązanie i likwidacja spółki Odpowiedzialność cywilnoprawna
185,90 zł

Kodeks spółek handlowych. Komentarz Tom I i II [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

W komentarzu omówione zostały wszystkie przepisy ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), cel ich wprowadzenia, jak również praktyczne skutki sto
427,35 zł

Handlowe spółki osobowe Biblioteka Prawa Spółek to.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Stan prawny na 1.01.2010 r. Książka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kompleksowego opracowania dotyczącego handlowych spółek osobowych. Zaprezentowano w niej w sposób systemowy wszystkie handlowe
149,60 zł

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 Zobowiązania. Część.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba , Zdzisław Gawlik , Andrzej Janiak

Stan prawny na 15 sierpnia 2010 roku W tomie III znajduje się komentarz do art. 535-921 kodeksu cywilnego, czyli do tzw. Części szczególnej prawa zobowiązań. Przepisy te odnoszą się do umów nazwan
306,90 zł

Pozakodeksowe umowy handlowe [Oprawa Twarda]
Przemysław Bryłowski , Małgorzata Dumkiewicz , Andrzej Kidyba , Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak , Kozie

Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowy
218,90 zł

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzgledniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające eleme
108,90 zł

Handlowe spółki osobowe [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej). W opracowaniu omówione z
152,90 zł

Kodeks spółek handlowych Komentarz tom 1-2 [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

W komentarzu, poza omówieniem przepisów Ustawy – Kodeks spółek handlowych, przedstawiono ich wprowadzenia oraz praktyczne aspekty stosowania. Autor komentuje najnowsze zmiany, w tym przepisy: Dotycz
427,90 zł

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

W dwunastym wydaniu wprowadzono zmiany konieczne ze względu na wejście w życie nowej ustawy o finansach publicznych oraz konsekwencje wynikające z przepisów wprowadzających ten akt, a także ustawy o
108,90 zł

Atypowe spółki handlowe [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Książka poświecona jest atypowym spółkom prawa handlowego, czyli konstrukcjom prawnym bezpośrednio niemieszczącym się w określonym, klasycznym modelu spółki. Prezentowane konstrukcje są następstwem p
141,90 zł

Kodeks spółek handlowych Komentarz [Oprawa Twarda]
Józef Frąckowiak , Andrzej Kidyba , Wojciech Popiołek

Niniejsza publikacja stanowi komentarz autorski do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zawiera kompleksowe omówienie regulacji Kodeksu, a także prezentuje poglądy poszczególnych autorów – znawców te
328,90 zł

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 - 2 Stan.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Stan prawny na 1.10.2008 r. W komentarzu omówione zostały wszystkie przepisy Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), cel ich wprowadzenia, jak również
427,35 zł

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające eleme
108,90 zł

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1/2 [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

W komentarzu, poza omówieniem przepisów ustawy - kodeks spółek handlowych, przedstawiono cel ich wprowadzenia oraz praktyczne aspekty stosowania. Autor komentuje najnowsze zmiany, w tym przepisy:
427,90 zł

Spółka komandytowa [Oprawa Twarda]
Aleksander Kappes , Andrzej Kidyba

Książka stanowi monograficzne opracowanie przedstawiające w sposób kompleksowy problematykę spółki komandytowej. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - utworzenie spółki komandyto
152,90 zł

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

.W siedemnastym wydaniu podręcznika uwzględniono zmiany stanu prawnego, które dotyczyły w głównej mierze ustawy o prawach konsumenta, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Kodeksu spółek handlowyc
108,90 zł

Handlowe spółki osobowe [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Książka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kompleksowego opracowania dotyczącego handlowych spółek osobowych. Zaprezentowano w niej w sposób systemowy wszystkie handlowe spółki osobowe. Zamiarem
149,00 zł

Kodeks spółek handlowych Komentarz t.1/2 [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

W komentarzu poza omówieniem przepisów ustawy - kodeks spółek handlowych przedstawiono cel ich wprowadzenia oraz praktyczne aspekty stosowania. W dziesiątym wydaniu zaprezentowano wszystkie zmian
427,90 zł

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

Pierwsza część omawia zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym Druga część prze
108,90 zł

Kodeks cywilny Komentarz Spadki. Tom IV [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba , Elżbieta Niezbecka

Przystępny, zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego - prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze
207,90 zł

Skarb państwa a działalność gospodarcza [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Monografia jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Skarb Państwa a działalność gospodarcza" zorganizowanej m.in. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, która odbyła się w
108,90 zł

Prawo handlowe [Oprawa Miękka]
Andrzej Kidyba

W szesnastym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów. Zmiany stanu prawnego wynikały w szczególn
108,90 zł

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2 [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. W dwunastym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie zmiany u
427,90 zł
1 2 Następna
Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąć.