W koszyku jest 2 produktów.
Razem: 95,13 zł

Produkty z tagiem 'KOMENTARZE BECKA'


Sortuj wg

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Organy spółki Zarząd Zgromadzenie wspólników Zmiana umowy spółki Rozwiązanie i likwidacja spółki Odpowiedzialność cywilnoprawna
185,90 zł

Ustawa o finansach publicznych Komentarz [Oprawa Twarda]

Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.: 1.zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych
273,90 zł

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Kome.. [Oprawa Twarda]
Piotr Zimmerman

Stan prawny: 1.1.2016 r. Powyższe opracowanie zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspó
306,90 zł

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ko.. [Oprawa Twarda]

Niniejsza pozycja przedstawia wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz do Ustawy z 4.2.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Publikacja składa
334,52 zł

Prawo budowlane Komentarz [Oprawa Twarda]

Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszan
306,90 zł

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Komentar.. [Oprawa Twarda]
Praca zbiorowa

Prezentowany Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. – o systemie ubezpieczeń społecznych. Publikacja została napisana przez wybitne grono specjalistów pod redakcją SSN Bea
298,55 zł

Kodeks karny skarbowy Komentarz [Oprawa Twarda]
Leszek Wilk , Jarosław Zagrodnik

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww.
306,90 zł

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz prze.. [Oprawa Twarda]
Agnieszka Drewicz-Tułodziecka , Izabela Heropolitańska , Katarzyna Hryćków-Mycka

Komentarz zawiera stan prawny na 1 grudnia 2016 r. Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach
295,90 zł

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz [Oprawa Twarda]
Andrzej Kidyba

Spółka z o.o. Komentarz obejmuje omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także jej rozwiązaniem i likwidacją.
273,90 zł

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz prze.. [Oprawa Twarda]
Agnieszka Drewicz-Tułodziecka , Izabela Heropolitańska , Katarzyna Hryćków-Mycka

Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpując
273,90 zł

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Ko.. [Oprawa Twarda]
Jerzy Naumann

Publikacja ma na celu przybliżenie etycznych aspektów zawodu adwokata. W komentarzu omówione zostały nie tylko zasady deontologiczne, które wiążą adwokatów. Poruszono w niej również praktyczne dyl
298,55 zł

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kome.. [Oprawa Twarda]
Wojciech Kotowski , Bolesław Kurzępa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz
238,60 zł

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/.. [Oprawa Twarda]
Wojciech Hartung , Michał Bagłaj , Tomasz Michalczyk , Michał Wojciechowski , Krysa , Katarzyna Kuźma

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Komentarz to jedyna publikacja na rynku, która w wyjątkowo przystępny, a zarazem
322,53 zł

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Zieliński

Prezentowana książka stanowi omówienie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poszerzone w niniejszym, 8. wydaniu o komentarz dotyczący kosztów procesu (art. 98-124 KPC). Prz
163,90 zł

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KP.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Zieliński

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o:
273,90 zł

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kom.. [Oprawa Twarda]

Niniejsza pozycja przedstawia wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz do Ustawy z 4.2.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bogato ilustrowany : najnowszymi tezami z orzecznictwa
273,90 zł

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. K.. [Oprawa Twarda]
Naumann Jerzy

Publikacja ma na celu przybliżenie etycznych aspektów zawodu adwokata. W komentarzu omówione zostały nie tylko zasady deontologiczne, które wiążą adwokatów. Poruszono w niej również praktyczne dyl
273,90 zł

Ustawa o obligacjach Komentarz [Oprawa Twarda]
Opracowanie Zbiorowe

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest ustawa o obligacjach. Ustawa z 15.1.2015 r. o obligacjach (która wchodzi w życie 1.
273,90 zł

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Koment.. [Oprawa Twarda]

Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w
298,55 zł

Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Komentarz.. [Oprawa Twarda]
Jakub Cebula , Dawid Binemann-Zdanowicz , Michał Hucał

Prezentowany Komentarz stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przepisów regulujących stosunki Państwa oraz tego Kościoła. P
238,60 zł

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz [Oprawa Twarda]
Robert Kędziora

Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się Czyte
298,55 zł

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznyc.. [Oprawa Twarda]
Paweł Barta , Maciej Kawecki

Komentarz ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym prze
218,90 zł

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz [Oprawa Twarda]

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Piąte wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieru
306,90 zł

Ustawa o systemie oświaty Ustawa o systemie inform.. [Oprawa Twarda]
Adam Balicki , Magdalena Pyter , Jan Kokot

Ustawa o systemie oświaty i ustawa o systemie informacji oświatowej. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu
306,90 zł

Własność lokali Komentarz [Oprawa Twarda]
Ryszard Strzelczyk , Aleksander Turlej

Komentarz do ustawy z 24.6..1994 r. o własności lokali autorstwa wybitnych specjalistów prof. dr hab. Ryszarda Strzelczyka oraz mec. Aleksandra Turleja stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wsz
273,90 zł

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz [Oprawa Twarda]

Powyższe opracowanie zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłu
273,90 zł

Kodeks wykroczeń Komentarz [Oprawa Twarda]
Marek Radecki Wojciech Bojarski

Niniejszy komentarz do ustawy z 20.5.1971r. prezentuje Kodeks wykroczeń na szerokim tle prawa wykroczeń, z uwzględnieniem pozakodeksowego prawa wykroczeń oraz rozrastającego się prawa administracyj
218,90 zł

Ustawa o finansach publicznych Komentarz [Oprawa Twarda]

Komentarz zawiera stan prawny na 1.1.2014 r. Komentarz do ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych autorstwa wybitnego grona specjalistów pod redakcją prof. dr hab. Pawła Smolenia, eksperta w
328,90 zł

Ustawa o cudzoziemcach Komentarz [Oprawa Twarda]

Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.12.2013 r. – o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.). Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich prze
317,90 zł

Kodeks pracy Komentarz [Oprawa Twarda]
Jerzy Wratny

Kolejne, 5. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera wyczerpujące i szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji uchwalonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Komentarz
185,90 zł
1 2 3 4 Następna
Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąć.