Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąc.

Wylosuj promocję dla siebie!

27 listopada 2020

Weź udział w zabawie i wylosuj promocję dla siebie! Skorzystaj z rabatu i zamów książki, zabawki, puzzle w niższej cenie! Regulamin:

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych
2. Organizatorem Konkursu – podmiotem organizującym Konkurs (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Polska Księgarnia Internetowa zarejestrowana jako FKWT sp. z o. o. sp. k., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP: 7811947033, REGON: 367317037, KRS: 0000678773, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs odbywa się od 25.11.2020 r. do 06.12.2020


§2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, a nagrody będą realizaowane w zamówieniach wysyłanych do Europy.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

§3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Uczestnik na Kole Fortuny losuje pole, pod każdym polem ukryta jest inna promocja. 
2. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona.
3. W jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednego kodu zniżkowego.
4. Każdy użytkownik może skorzystać tylko z jednego kodu promocyjnego.
5. Kody zniżkowe obowiązujące na konkretne kategorie produktów, powiązane są z katalogami.
6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do anulowania złożonych zamówień z wykorzystaniem kodów zniżkowych. 

§4 Postanowienia końcowe

1. Reklamacje mogą być zgłaszane zawsze w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu mailowo na adres bok@polskaksiegarniainternetowa.eu. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.