W koszyku jest 2 produktów.
Razem: 87,60 zł
Książki podobne do Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce Realizacja. Wykorzystanie. Perspektywy z tanią wysyłką za granicę.

Wśród nich książki autorów takich jak Maciej Duszczyk, Rafał Matyja, Konrad Pędziwiatr.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce Realizacja. Wykorzystanie. Perspektywy?


Meandry instytucjonalizacji : Dostosowanie Polski .. [Oprawa Miękka]

Omówione zagadnienia : podstawowe problemy gospodarki, państwa i społeczeństwa w latach 2001 - 2002, trzeci sektor - organizacje pozarządowe a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w drodze do Unii Eur

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO .. [Oprawa Miękka]

Polityka zagraniczna państwa w dobie integracji atlantyckiej i unijnej jest nie tylko ważnym dopełnieniem polityki wewnętrznej, ale coraz wyraźniej jej przedłużeniem i wzajemnym przenikaniem się obu.

Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o czł.. [Oprawa Twarda]
Maciej Duszczyk

Publikacja dr. Macieja Duszczyka jest pierwszą, która w kompleksowy sposób prezentuje proces negocjacyjny w jednym z najbardziej istotnych działów. Jej dodatkowym walorem jest fakt, że autor jako eks

Polska polityka migracyjna W poszukiwaniu nowego m.. [Oprawa Miękka]
Rafał Matyja , Konrad Pędziwiatr , Anna Siewierska-Chmaj

Praca jest bardzo interesującym podsumowaniem całości działań związanych z procesami migracyjnymi w kontekście Polski i wybranych krajów UE. Wskazuje na istotne elementy działań instytucjonalnych i e

Legitymizacja polskiej polityki europejskiej Anali.. [Oprawa Miękka]
Michał Dulak

Krajową politykę europejską, a także wszystkie procesy administracyjne i polityczne z nią związane, badać można, wykorzystując analizę systemową. Teoretyczny kontekst dla tej metody tworzy nowy insty

Biznes nowych możliwości Czterolistna koniczyna – .. [Oprawa Twarda]
Robert Kozielski

Książka powstała na podstawie projektu badawczego obejmującego wywiady z właścicielami, twórcami i prezesami firm, które w ostatnich dwudziestu latach odniosły spektakularny sukces. Omówiono w niej e

Patologia transformacji Wydanie uzupełnione. Zawie.. [Oprawa Miękka]
Witold Kieżun

Pierwsze wydanie Patologii transformacji ze stycznia 2012 r. wzbudziło od razu duże zainteresowanie zawartym w książce opisem „negatywnej, patologicznej strony renesansu kapitalizmu w Polsce na tle ś

Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w.. [Oprawa Miękka]
Jan Barcz , Jerzy Kranz

Wznowiona w Polsce w 2017 r. debata na temat reparacji od Niemiec budzi zainteresowanie ze względu na zakres szkód i strat wynikających z drugiej wojny światowej, a także ze względu na powojenne ureg

Konferencja dwa plus cztery 1990 Aspekty polskie [Oprawa Miękka]

Prezentowany tom zawiera dziewięćdziesiąt trzy dokumenty i materiały – wytworzone w okresie pomiędzy lipcem 1989 r. a grudniem 1990 r. – o różnej proweniencji. Wśród nich znajdują się m.in.: dokument

Gospodarka Polski 1990-2017 Kręte ścieżki rozwoju [Oprawa Twarda]
Michał Gabriel Woźniak

Sukcesy polskiej transformacji pod względem rozwoju rynków i konwergencji realnej mierzonej PKB per capita zostały okupione niespójnościami instytucjonalnymi, ekonomicznymi i technologicznymi. W poło

Między polityką integracyjną a polityką polonijną .. [Oprawa Miękka]
Kamila Scholl-Mazurek

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego podają, że w 2016 roku w Niemczech zamieszkiwało 1,868 mln osób mających polskie korzenie. Aż 783 085 osób posiadało jedynie polskie obywatelstwo. Mobili Polacy

Czarna księga prywatyzacji 1988-1994, czyli jak li.. [Oprawa Twarda]
Ryszard Ślązak

Na początku lat dziewięćdziesiątych panowało przekonanie, że jedynym lekarstwem na chorobę socjalizmu w gospodarce jest pełna prywatyzacja i pozbycie się własności państwowej. Dziś jednak możemy mieć

Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Eur.. [Oprawa Miękka]
Dorota Strus

Monografia Doroty Strus jest poświęcona kompleksowej analizie polityki ekologicznej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Książka stanowi niewątpliwie uzupełnienie istniejących na rynku wydaw

Koniec Unii Europejskiej? [Oprawa Miękka]
Jan Zielonka

Dla polskiego czytelnika książka ta może być zaskoczeniem, czy wręcz szokiem. Członkostwo w Unii Europejskiej było głównym celem Polski po upadku komunizmu w 1989 roku. Od czasu wejścia do Unii jej r

Dziesięć lat w Unii Bilans członkostwa [Oprawa Miękka]
Tomasz Cukiernik

W swojej nowej książce Dziesięć lat w Unii Tomasz Cukiernik podejmuje wysiłek przeprowadzenia wielu bardzo odważnych analiz ekonomicznych naszego dziesięcioletniego pobytu w Unii Europejskiej. Według

Między Rosją a Niemcami Dyplomacja Środkowoeuropej.. [Oprawa Miękka]

Celem oddawanego w ręce czytelników wydawnictwa jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań dotyczących dyplomacji państw Europy Środkowej w II połowie XX wieku, analiza jej najważniejszych kierun

Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie [Oprawa Twarda]

Najnowsza książka Wydawnictwa PISM prezentuje w zwarty i komunikatywny sposób wiedzę o obronie przeciwrakietowej i zagrożeniach rakietowych. Obronę przeciwrakietową uznaje się obecnie za warunek wstę

Dekada członkostwa w Unii Europejskiej Prespektywa.. [Oprawa Miękka]

Książka ma niezwykłą wartość poznawczą. (…) Rzadko zdarzają się publikacje o tak przekrojowym charakterze, które jednocześnie zachowują spójność merytoryczną i zachęcają do lektury całości, a nie tyl

Polska w Unii Europejskiej 10 lat doświadczeń [Oprawa Miękka]
Przemysław Dubel , Artur Adamczyk

Zaprezentowane w książce treści potwierdzają tezę, że członkostwo Polski w UE przyczyniło się do zmian struktury polskiej gospodarki, wzrostu znaczenia politycznego oraz postępu cywilizacyjnego nasze

Od integracji do partycypacji Wyzwania imigracji w.. [Oprawa Miękka]
Krystyna Iglicka , Katarzyna Gmaj

Publikacja w dwóch wersjach językowych: s. 1–128 wersja polskojęzyczna; s. 129–248 wersja angielskojęzyczna. Praca jest dziełem oryginalnym, pionierskim i bardzo potrzebnym, o dużych walorach pozn

European Union on the Global Scene: United or Irre.. [Oprawa Miękka]

What emerges from the diverse analyses included here, stemming from different experiences and different perspectives in analysis and interpretations of various phenomena, is not so much the image of

Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaib.. [Oprawa Miękka]
Grzegorz Mazur

Książka jest monografią przedstawiającą historię i perspektywy współpracy między Unią Europejską i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Celem książki jest przedstawienie kilku dekad relacji UE z tą g

Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalne.. [Oprawa Miękka]
Piotr Idczak

W prezentowanej książce autor przedstawia argumenty potwierdzające konieczność postrzegania peryferyjności jako pojęcia wielowymiarowego i złożonego. W myśl zaproponowanej koncepcji, peryferyjność to

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej [Oprawa Miękka]
Izabela Oleksiewicz

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele pozycji naukowych dokonujących analizy problematyki bezpieczeństwa, w tym terroryzmu, to zasadniczym celem niniejszej monografii jest znalezienie odpowiedz

Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąć.