Twój koszyk jest pusty.
Książki podobne do Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce Realizacja. Wykorzystanie. Perspektywy z tanią wysyłką za granicę.

Wśród nich książki autorów takich jak Maciej Duszczyk, Rafał Matyja, Konrad Pędziwiatr.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce Realizacja. Wykorzystanie. Perspektywy?


Meandry instytucjonalizacji : Dostosowanie Polski .. [Oprawa Miękka]

Omówione zagadnienia : podstawowe problemy gospodarki, państwa i społeczeństwa w latach 2001 - 2002, trzeci sektor - organizacje pozarządowe a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w drodze do Unii Eur

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO .. [Oprawa Miękka]

Polityka zagraniczna państwa w dobie integracji atlantyckiej i unijnej jest nie tylko ważnym dopełnieniem polityki wewnętrznej, ale coraz wyraźniej jej przedłużeniem i wzajemnym przenikaniem się obu.

Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o czł.. [Oprawa Twarda]
Maciej Duszczyk

Publikacja dr. Macieja Duszczyka jest pierwszą, która w kompleksowy sposób prezentuje proces negocjacyjny w jednym z najbardziej istotnych działów. Jej dodatkowym walorem jest fakt, że autor jako eks

Polska polityka migracyjna W poszukiwaniu nowego m.. [Oprawa Miękka]
Rafał Matyja , Konrad Pędziwiatr , Anna Siewierska-Chmaj

Praca jest bardzo interesującym podsumowaniem całości działań związanych z procesami migracyjnymi w kontekście Polski i wybranych krajów UE. Wskazuje na istotne elementy działań instytucjonalnych i e

Legitymizacja polskiej polityki europejskiej Anali.. [Oprawa Miękka]
Michał Dulak

Krajową politykę europejską, a także wszystkie procesy administracyjne i polityczne z nią związane, badać można, wykorzystując analizę systemową. Teoretyczny kontekst dla tej metody tworzy nowy insty

Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w.. [Oprawa Miękka]
Jan Barcz , Jerzy Kranz

Wznowiona w Polsce w 2017 r. debata na temat reparacji od Niemiec budzi zainteresowanie ze względu na zakres szkód i strat wynikających z drugiej wojny światowej, a także ze względu na powojenne ureg

Patologia transformacji Wydanie uzupełnione. Zawie.. [Oprawa Miękka]
Witold Kieżun

Pierwsze wydanie Patologii transformacji ze stycznia 2012 r. wzbudziło od razu duże zainteresowanie zawartym w książce opisem „negatywnej, patologicznej strony renesansu kapitalizmu w Polsce na tle ś

Dziesięć lat w Unii Bilans członkostwa [Oprawa Miękka]
Tomasz Cukiernik

W swojej nowej książce Dziesięć lat w Unii Tomasz Cukiernik podejmuje wysiłek przeprowadzenia wielu bardzo odważnych analiz ekonomicznych naszego dziesięcioletniego pobytu w Unii Europejskiej. Według

Konferencja dwa plus cztery 1990 Aspekty polskie [Oprawa Miękka]

Prezentowany tom zawiera dziewięćdziesiąt trzy dokumenty i materiały – wytworzone w okresie pomiędzy lipcem 1989 r. a grudniem 1990 r. – o różnej proweniencji. Wśród nich znajdują się m.in.: dokument

Polityka wschodnia Rzeczpospolitej Polskiej przed .. [Oprawa Miękka]
Damian Zakrzewski , Izabela Niczyporuk , Łukasz Koltuniak , Tomasz Kasprzak , Irina Tkeshelashvili , Mark

Książka ukazuje historyczne, geopolityczne i psychologiczne podłoże stosunków Polski z sąsiadami wschodnimi po 2015 roku – Rosją, Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Gruzją i Armenią. Odsłaniając najważni

Między polityką integracyjną a polityką polonijną .. [Oprawa Miękka]
Kamila Scholl-Mazurek

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego podają, że w 2016 roku w Niemczech zamieszkiwało 1,868 mln osób mających polskie korzenie. Aż 783 085 osób posiadało jedynie polskie obywatelstwo. Mobili Polacy

Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzec.. [Oprawa Miękka]
Bartosz Jankowski

Prezentowana praca zawiera analizę niezwykle istotnego i aktualnego zagadnienia jakim jest współpraca rozwojowa. Jest to stosunkowo nowy i dynamicznie rozwijający się element stosunków międzynarodowy

Polityka ekologiczna Polski po akcesji do Unii Eur.. [Oprawa Miękka]
Dorota Strus

Monografia Doroty Strus jest poświęcona kompleksowej analizie polityki ekologicznej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Książka stanowi niewątpliwie uzupełnienie istniejących na rynku wydaw

Między Rosją a Niemcami Dyplomacja Środkowoeuropej.. [Oprawa Miękka]

Celem oddawanego w ręce czytelników wydawnictwa jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań dotyczących dyplomacji państw Europy Środkowej w II połowie XX wieku, analiza jej najważniejszych kierun

Dekada członkostwa w Unii Europejskiej Prespektywa.. [Oprawa Miękka]

Książka ma niezwykłą wartość poznawczą. (…) Rzadko zdarzają się publikacje o tak przekrojowym charakterze, które jednocześnie zachowują spójność merytoryczną i zachęcają do lektury całości, a nie tyl

Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie [Oprawa Twarda]

Najnowsza książka Wydawnictwa PISM prezentuje w zwarty i komunikatywny sposób wiedzę o obronie przeciwrakietowej i zagrożeniach rakietowych. Obronę przeciwrakietową uznaje się obecnie za warunek wstę

Między zieloną wyspą a dryfującą krą Gospodarka Po.. [Oprawa Miękka]
Dariusz Filar

Gdyby uporządkować opinie, jakie na temat polskiej gospodarki formułują główni aktorzy naszego życia politycznego, to powstałby obraz pełen radykalnych sprzeczności. Stanowisko polityków sprawujących

Polska w grze międzynarodowej Geopolityka i sprawy.. [Oprawa Miękka]

- Jakie są skutki zmiany strategii polskiej polityki zagranicznej dokonanej przez rząd po 2007 roku? - Jakie są strategiczne cele polityki Rosji i co z nich wynika dla Polski? - Czy Unia Europejska

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa [Oprawa Miękka]
Anna Skolimowska

W pracy poruszono zagadnienia: - zmian, jakie dla funkcjonowania Unii Europejskiej wprowadził Traktat z Lizbony w kontekście jej: instytucji, procesu decyzyjnego oraz obecności w relacjach międzynar

Polityczna przestrzeń polskości w XX w. Bezpieczeń.. [Oprawa Miękka]
Grzegorz Łukomski

Problem zawarty w tytule pracy nie jest wyłącznie z gatunku akademickich - odnosi się do geopolitycznego obszaru polityki polskiej w XX wieku. O ile nie budzi wątpliwości okres do 1918 roku (Wielka W

Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalne.. [Oprawa Miękka]
Piotr Idczak

W prezentowanej książce autor przedstawia argumenty potwierdzające konieczność postrzegania peryferyjności jako pojęcia wielowymiarowego i złożonego. W myśl zaproponowanej koncepcji, peryferyjność to

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej [Oprawa Miękka]
Izabela Oleksiewicz

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele pozycji naukowych dokonujących analizy problematyki bezpieczeństwa, w tym terroryzmu, to zasadniczym celem niniejszej monografii jest znalezienie odpowiedz

Kapitalizm po polsku Między modernizacją a perypet.. [Oprawa Miękka]
Krzysztof Jasiecki

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Można ją zaliczyć zarówno do prac z zakresu porównawczej ekonomii politycznej, jak i makrosocjologicznej analizy wielości kapitalizmu czy nawet socjologii eko

European Union as a Global Actor [Oprawa Miękka]

"Książka podejmuje ważny temat dotyczący perspektyw rozwoju tożsamości UE jako globalnego aktora. Wiadomo, że jest to sprawa żywo dyskutowana wśród specjalistów. Próba budowania wspólnej identyfikacj

Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąć.