W koszyku jest 32 produktów.
Razem: 1133,94 zł
Książki podobne do Ognisko permanentnej insurekcji Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec moca z tanią wysyłką za granicę.

Wśród nich książki autorów takich jak Edward Kołodziej, Grzegorz Łukomski, Paweł Jasienica.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Ognisko permanentnej insurekcji Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec moca?


Gospodarka wojenna w Królestwie Polskim w latach 1.. [Oprawa Miękka]
Edward Kołodziej

W wyniku działań wojennych prowadzonych w latach 1914–1915 na terenie Królestwa Polskiego i Galicji przemysł i rolnictwo poniosły znaczne straty. W 1915 roku wywieziono do Rosji wyposażenie wielu zak

Niemiecki „Zły sąsiad” z perspektywy historycznej .. [Oprawa Miękka]
Grzegorz Łukomski

Relacje polsko-niemieckie nigdy w przeszłości obu narodów i państw nie należały do łatwych, a w latach 1939–1945 zyskały wymiar tragiczny. Genezę owej tragedii ukazano piórem historyka doświadczonego

Dwie drogi [Oprawa Twarda]
Paweł Jasienica

Wciągająca i barwna monografia Pawła Jasienicy poświęcona powstaniu styczniowemu. Kreśląc szerokie tło stosunków społeczno-politycznych i międzynarodowych, Paweł Jasienica analizuje przyczyny w

Słodkie imię wolności Przejście Polaków przez Niem.. [Oprawa Miękka]
Piotr Roguski

Do świadomości przeciętnego Polaka nie przebiły się wydarzenia związane z przejściem żołnierzy powstania listopadowego z Prus przez państwa zachodnich i południowych Niemiec do Francji na emigrację.

II Brygada legionów Polskich [Oprawa Miękka]
Stanisław Czerep

Publikacja poświęcona jest dziejom II Brygady Legionów - jedynej polskiej formacji wojskowej, która w okresie I wojny światowej walczyła z armiami wszystkich państw zaborczych.

Powstanie styczniowe [Oprawa Miękka]
Stefan Kieniewicz

Jak wyglądała organizacja ostatniego polskiego powstania narodowego w XIX wieku? Jaki stosunek do powstania styczniowego miały carat i Europa? Skąd partyzanci brali uzbrojenie i żywność? Wybitny

Cmentarze Legionowe na Wołyniu [Oprawa Twarda]
Adam Rafał Kaczyński

Dzieje żołnierskich nekropolii powstałych podczas kampanii wołyńskiej (1915–1916) Legionów Polskich, która zajmuje szczególne miejsce w legionowej epopei. Relacja o krwawych walkach toczonych w miejs

Między wielka historią a codziennością Łódź i regi.. [Oprawa Miękka]

Zbliżająca się 100. Rocznica wybuchu I wojny światowej oraz „bitwy łódzkiej” jest doskonałym pretekstem, aby zmienić mocno uproszczone, jednostronne i niepełne postrzeganie tych wydarzeń. Celem ninie

Rok 1863 [Oprawa Twarda]
J. Grabiec

Rok 1863 rozpoczyna serię reprintów złożoną z arcydzieł polskiej historiografii. Znajdą się w niej dzieła tak wybitnych historyków polskich z XIX i początków XX wieku, jak Józef Dąbrowski (piszący ta

Przepisywanie historii [Oprawa Twarda]
Paulina Małochleb

Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej to próba przedstawienia nurtu prozatorskiego poświęconego wydarzeniom 1863 roku obejmująca utwory po

Powstanie listopadowe [Oprawa Twarda]
Artur Śliwiński

O powstaniu listopadowym napisano już wiele tomów. Roztrząsano jego przyczyny, popełnione błędy, opisywano przebieg nocy listopadowej i rozgrywające się bitwy: pod Iganiami, Ostrołęką, Olszynką Groch

Powstanie Listopadowe 1830-1831 [Oprawa Miękka]
Władysław Zajewski

Książka jest pierwszą indywidualną syntezą powstania listopadowego. W odróżnieniu od dotychczasowych prac na ten temat, geneza i przebieg powstania zostały głęboko zakotwiczone w kontekście europejsk

Galicja a Powstanie Styczniowe [Oprawa Twarda]

"Niniejsza książka jest rezultatem prac badawczych międzynarodowego zespołu historyków i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin humanistycznych, zorganizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Rze

Obok Orła znak Pogoni [Oprawa Twarda]
Bohdan Cywiński

Powstanie styczniowe stanowi w historii polskiej myśli i praktyki politycznej przedmiot wielu analiz i wyjątkowo zaciekłych sporów. Kolejne pokolenia powracają do pytania, dlaczego tak dramatycznie s

Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie Studia i m.. [Oprawa Miękka]
Karol Jadczyk , Jarosław Kita , Maria Nartonowicz-Kot

Książka Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały autorstwa Karola Jadczyka, Jarosława Kity i Marii Nartonowicz-Kot składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zamieszczone został

Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym [Oprawa Twarda]
Henryk Kocój

Zasługi i osiągnięcia profesora Henryka Kocója w dziedzinie badań archiwalnych często i nie bez podstaw porównywane są z dziełem prof. Bronisława Dembińskiego. W swej pracy naukowej profesor Kocój od

Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918 [Oprawa Twarda]
Wacław Lipiński

Wznawiana praca Wacława Lipińskiego prezentuje walor prekursorski, „klasyki gatunku”. Świetnie napisana, syntetycznie przedstawia przygotowania do walki zbrojnej i dzieje biorących w niej udział pols

Jak Polacy przeżywali wojny światowe? [Oprawa Twarda]
,

XIX Powszechny Zjazd Historyków w Szczecinie w 2014 r., zorganizowany w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, stał się dogodną okazją, aby zwrócić uwagę badaczy na wymiar egzystencjalny dwóch kon

Rebelia i reakcja Rewolucja 1905 roku i plebejskie.. [Oprawa Miękka]
Wiktor Marzec

Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego w czasie rewolucji lat 1905–1907. Praca analizuje uczestnictwo robotników w życiu publicznym i ideologiczne obrazy świata u progu

W Galicji i nad Soczą. Polacy i Słoweńcy na fronta.. [Oprawa Twarda]

Polaków i Słoweńców w XIX wieku połączyła wspólna historia. Żyjąc w jednym państwie – monarchii habsburskiej – borykali się z podobnymi problemami. Politycy polscy i słoweńscy współpracowali ze sob

Rok 1846 w Krakowie i Galicji Odniesienia, interpr.. [Oprawa Twarda]

Praca zbiorowa, poświęcona wydarzeniom roku 1846 w Krakowie i Galicji.

Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku U źró.. [Oprawa Miękka]
Dariusz Nawrot

Szereg naświetlonych przez autora wydarzeń obejmuje nieznane dotąd fakty dotyczące zapominanego powstania na Nowym Śląsku, które miało niezwykle ważne konsekwencje - mianowicie włączenie naszego regi

Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla .. [Oprawa Miękka]
Jarosław Kłaczkow , Krzysztof Kania , Zbigniew Girzyński

„Rekomendowana do druku praca została przygotowana bardzo starannie. Całość, w dużym stopniu oparta na szerokiej kwerendzie źródłowej, opatrzona jest aparatem naukowym, indeksem osobowym i bibliograf

Legioniści i inni Pamięć zbiorowa weteranów I wojn.. [Oprawa Miękka]
Marcin Jarząbek

W książce Legioniści i inni Autor analizuje, w jaki sposób przeżycia wojenne żołnierzy Wielkiej Wojny były w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego przetwarzane i jak formowały pamięć zbiorow

Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąć.