Twój koszyk jest pusty.
Książki podobne do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sw z tanią wysyłką za granicę.

Wśród nich książki autorów takich jak Ewa Bieńkowska, Cezary Kulesza, Lidia Mazowiecka.

Chcesz otrzymać informacje o najnowszych książkach podobnych do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sw?


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawi.. [Oprawa Miękka]
Ewa Bieńkowska , Cezary Kulesza , Lidia Mazowiecka , Eleonora Zielińska , Katarzyna Dudka

Przedstawiamy komentarz do najważniejszego dokumentu unijnego wyznaczającego minimalne standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw w obrębie Unii Europejskiej, jakim jest Dyrektywa Parlamentu

Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zab.. [Oprawa Miękka]
Kinga Michałowska

Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych kwestii dotyczących charakteru prawnego i znaczenia zgody pacjenta na zabieg medyczny. Rozważania dotyczące zgody osadzone zostały w dwóch wzajem

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne Katalog roz.. [Oprawa Twarda]

"Ogromną zaletą recenzowanej pracy jest to, iż jej Autorzy nie tylko wskazali i uzasadnili jakie i dlaczego konkretne instytucje polskiego prawa podatkowego są niezgodne z prawem unijnym, ale zapropo

Patentowanie genów ludzkich [Oprawa Twarda]
Julia Stanek

Książka przedstawia wieloaspektową analizę problemu patentów udzielanych na sekwencje nukleotydów pochodzące z genomu ludzkiego. Zagadnienia poruszane w monografii są obecnie przedmiotem dyskusji nie

Dozwolony użytek utworów w mediach [Oprawa Miękka]
Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje zakres dozwolonego korzystania przez media z cudzych utworów na podstawie licencji ustawowych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ogr.. [Oprawa Miękka]
Marta Szuniewicz

Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustanowienie granicy mię

Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzm.. [Oprawa Twarda]
Michał Rams

W książce przedstawiono obowiązek wykładni prawa krajowego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej w świetle zagadnień o charakterze karnoprawnym. Wskazano na metodę i sposób prowadzeni

The European Court of Human Rights Between Judical.. [Oprawa Miękka]
Adam Wiśniewski

The work begins with a chapter which presents the genesis of the ECHR, which is important for a proper understanding of the Convention system, and this is followed by a chapter on the principles of t

Prawo do kultury [Oprawa Miękka]
Anna Młynarska-Sobaczewska

Znakomita praca prof. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, poświęcona nader ważnej i aktualnej problematyce prawa do kultury, oparta została na rozbudowanej bazie źródłowej, na którą składają się zarówno

Publicznoprawna ochrona informacji [Oprawa Miękka]
Tomasz Szewc

Podręcznik „Publicznoprawna ochrona informacji” omawia najważniejsze aspekty publicznoprawnej ochrony informacji przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Przedstawiono w nim m.in.: - zasady przetwarza

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurenc.. [Oprawa Twarda]
Marek Szydło

W niniejszej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach dokonującej się ekonomizacji stosowania art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinno się obecnie interpret

Prawo i ekonomia konkurencji [Oprawa Twarda]
Bartłomiej Kurcz

Konkurencja w unijnym porządku prawnym nie jest celem samym w sobie. Wolna konkurencja wpływa na harmonijny rozwój działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia, a w konsekwencji podnosi poziom życ

Prawa człowieka i ich granice [Oprawa Miękka]
Wiktor Osiatyński

Jak rozumieć prawa człowieka w XXI wieku? Niezwykła - kompletna i wyczerpująca, a zarazem pełna obrazowych przykładów - książka światowej sławy prawnika profesora Wiktora Osiatyńskiego pozwala na

Duża książka o aborcji [Oprawa Twarda]
Katarzyna Bratkowska , Kazimiera Szczuka

Pierwsza na polskim rynku książka, która przełamuje tabu milczenia wokół aborcji. "Książka o aborcji" rozwiewa mity narosłe wokół zabiegu przerywania ciąży. Dostarcza informacji o prawnych uregul

Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynaro.. [Oprawa Twarda]
Andrzej Wróbel

Publikacja to unikalne dzieło naukowe będące rzetelną i kompleksową analizą prawną wykonywania orzeczeń sądów europejskich (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw

Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej [Oprawa Twarda]

Członkostwo państwa w Unii Europejskiej powoduje daleko idące konsekwencje ustrojowe, stawiając przed państwami członkowskimi nowe wyzwania w procesie dostosowywania ich porządków prawnych do wciąż z

The Parliamentary Assembly of the Council of Europ.. [Oprawa Miękka]
Jerzy Jaskiernia

Spis treści Introduction Chapter I: The origin of the Council of Europe and its influence on the Parliamentary Assembly Chapter II: The Parliamentary Assembly’s place in the legal structure of t

Wspólnyy obszar postępowania karnego w prawie Unii.. [Oprawa Miękka]
Hanna Kuczyńska

Nieunikniony proces integracji międzynarodowej stwarza konieczność zbliżania regulacji prawnych poszczególnych obszarów wspólnego funkcjonowania. Obserwujemy również ujednolicanie prawa w postępowani

Jak zakładać przedsiębiorstwa w krajach europejski.. [Oprawa Miękka]
Anna Drab-Kurowska , Karolina Drela , Aneta Sokół

Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w europejskich krajach, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, j

Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie [Oprawa Miękka]
Anna Kwak , Andrzej Mościskier

Ta interesująca i z pasją napisana książka jest dziełem dwojga socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczyna się omówieniem spraw teoretycznych, związanych z dzieckiem i dzieciństwem poprzez pr

Czas pracy kierowcy i tachografy Poradnik kierowcy.. [Oprawa Miękka]
Opracowanie Zbiorowe

Ukazało się najnowsze wydanie „Czas pracy kierowcy i tachografy”. Dzięki Państwa opiniom oraz wielu zapytaniom telefonicznym wzbogaciliśmy je o najczęściej poruszane tematy. Jednym z nich jest choćby

Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej [Oprawa Miękka]
Magdalena Fedorowicz

Z recenzji prof. zw. dr hab. Eugenii Fojcik-Mastalskiej: Praca (…) podejmuje bardzo ważny i aktualny problem nadzoru nad rynkiem finansowym UE, rozumianym całościowo – jako nadzór sprawowany „ze szc

Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej .. [Oprawa Miękka]
Jolanta Szymańska

Głównym celem opracowania jest ukazanie i objaśnienie złożoności zjawisk i procesów związanych z funkcjonowaniem zdecentralizowanych agencji w przestrzeni spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości

Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z pra.. [Oprawa Twarda]
Gertruda Uścińska

W publikacji zaprezentowano nowe, integralne spojrzenie na całość regulacji unijnych dotyczących zabezpieczenia społecznego osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europe

Newsletter

Otrzymuj jako pierwszy informacje o nowościach i promocjach!

Email:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej. Więcej
To pole jest wymagane
Akceptuję regulamin
To pole jest wymagane

Nasz newsletter wysyłany jest zwykle raz na miesiąć.